Vabilo na redno letno skupščino

V soboto, 12. 1. 2019 vabimo ob 13. uri na redno letno skupščino Športnega društva pilates.

Skupščina bo tudi volilna.

Predviden dnevni red:

  1. pregled zapisnika zadnje skupščine ŠD pilates
  2. poročilo za letu 2017 (vsebinsko in finančno)
  3. delno poročilo za leto 2018 (vezano na plane za 2018)
  4. predlogi za delo v letu 2019
  5. predlogi članov za izboljšanje delovanja
  6. sprememba statuta ŠD pilates
  7. volitve
  8. razno

Prosimo, da svojo prisotnost sporočite na tanja@tanergija.si najkasneje do četrtka, 10. 1. 2019.

2019-01-03T12:55:39+00:00

Leave A Comment