GDPR – Kako je z obstoječimi strankami in kontakti, ki jim že pošiljamo obvestila

GDPR – Kako je z obstoječimi strankami in kontakti, ki jim že pošiljamo obvestila 2018-05-20T11:34:35+00:00

Pojasnilo glede tega, da ni potrebno ponovno pridobivati privoljenja za pošiljanje obvestil po e-pošti osebam, ki niso stranke (smo pa od njih v preteklosti že dobili privolitev):

podlago za to daje 1. odstavek 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1):

(1) Uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samona podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

Četrti odstavek istega (158.) člena poudarja, da to velja le za fizične osebe:

(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se uporabljata za naročnike, ki so fizične osebe.

GDPR ne razveljavlja določb ZEKom-1, torej je po našem mnenju za pošiljanje e-pošte za namene neposrednega trženja dovolj že podano soglasje, ki ni bilo nujno pridobljeno v okoliščinah, kot jih (za veljavnost soglasja) predvideva GDPR.

Ker pa gre tudi pri pošiljanju e-pošte vendarle za obdelavo osebnih podatkov (e-poštni naslov je razen v izjemnih primerih osebni podatek), menimo, da je potrebno glede teh podatkov spoštovati vse ostale zahteve GDPR, predvsem glede zagotavljanja (lahko dostopnih) informacij (v preprostem in razumljivem jeziku) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Vendar pa to ne pomeni pridobivanja novega soglasja oziroma privolitve.