E-mail privolitev

E-mail privolitev 2018-05-22T15:12:07+00:00

E-MAIL PRIVOLITEV

 

Kot ljubitelj pilatesa ste nam dovolili uporabo vaših podatkov, vključno z e-mail naslovom.

 

Zaradi  Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki prične učinkovati s 25.5.2018, vas ponovno naprošamo, da nam s pritiskom na zeleni gumb na dnu strani podate dovoljenje, da še naprej zbiramo in obdelujemo vaše podatke, skladno z zakonodajo in vašimi spodaj opredeljenimi pravicami.

 

  1. Informirana izrecna privolitev

Skladno z novo Uredbo ste vi tisti, ki imate kontrolo nad tem, kdo zbira in obdeluje vaše podatke, kako in zakaj.

 

Za zbiranje in obdelavo vaših podatkov zato potrebujemo vašo svobodno, iskreno, izrecno, nedvoumno pisno privolitev, da razumete vse vaše spodaj navedene pravice in naše obveznosti ter da nam podajate dovoljenje za zbiranje in obdelavo vaših podatkov.

 

Če nam ne podate dovoljenja za zbiranje in obdelavo vaših podatkov, ki so nujno potrtebni za sklenitev dogovora z nami, torej za dostop do naših storitev, potem vam je lahko dostop do naših storitev onemogočen ali kvaliteva vaše izkušnje z nami močno okrnjena. Če nam denimo ne želite zaupati svojega imena in priimka, vas ne moramo vpisati v naš klub kot člana; če nam ne zaupate vaših zdravstvenih težav, bo lahko vadba za vas neprimerna ali celo škodljiva; in podobno.

 

V kolikor pride do kršitev z naše strani, glede na naše spodaj navedene obveznosti, lahko o tem nemudoma obvestite pristojne državne organe.

 

  1. Možnost umika dovoljenja

Čeprav podate svojo privolitev v zbiranje vaših podatkov, lahko od tega kadarkoli odstopite oz. kadarkoli umaknete dovoljenje s preprosto pisno izjavo – lahko v fizični obliki ali preko elektronske pošte. Izjava nima predpisane vsebine, iz nje mora biti zgolj razvidno, kdo ste in da umikate soglasje za naše zbiranje in obdelavo podatkov. Posledično moramo takoj prenehati z zbiranjem vaših podatkov.

 

  1. Transparentnost in dostop do podatkov

Po novi Uredbi ste upravičeni do jasne, pregledne, lahko dostopne informiranosti o tem, kako in v kakšen namen ter katere od vaših podatkov Športno društvo Pilates zbira in obdeluje. Vse informacije v zvezi s tem morajo biti podane v jasnem, nedvoumnem, laiku razumljivem jeziku.

 

Kadarkoli lahko od nas zahtevate informacije v zvezi z zbiranjem podatkov oz. v zvezi s samimi podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo.

 

Kadarkoli lahko od nas zahtevate, da vam v roku 1 do izjemoma največ 3 mesecev brezplačno omogočimo dostop do vaših podatkov ali vam v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki izročimo vse podatke, ki smo jih zbrali o vas.

Zahtevate lahko tudi, da vaše podatke prenesemo komu drugemu – tretji osebi ali organizaciji, denimo konkurenčnemu ponudniku.

 

Kadarkoli med samim zbiranjem podatkov lahko zahtevate popravek oz. dopolnitev napačnih ali nepopolnih podatkov o vas, ki jih hranimo. Na vašo zahtevo se bomo odzvali v roku 1 meseca oz. v roku 2 mesecev v primeru kompleksnejših zahtev.

 

  1. “Pravica do pozabe” oz. zahteva po izbrisu podatkov

Kadarkoli lahko od nas zahtevate, da vse do sedaj zbrane podatke o vas v celoti izbrišemo, zlasti kadar so bili podatki pridobljeni nezakonito ali kadar njihova hramba ni več potrebna v povezavi z namenom, za katerega so bili podatki zbrani, pa tudi, kadar za hrambo vaših podatkov ni več pravne podlage, denimo če umaknete svojo privolitev za zbiranje in obdelavo podatkov ali ugovarjate obdelavi podatkov.

 

Poleg tega lahko iz enakih razlogov omejite vašo privolitev zgolj na določene načine obdelave podatkov, ali ugovarjate določenemu obsegu obdelave ali prenosa podatkov.

 

  1. Namen

Vaše podatke zbiramo zato, ker nam je mar.

 

Vaše podatke zbiramo in hranimo v različne namene, na podlagi 5. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR (v uporabi od 25.5.2018), vendar vselej zgolj v te namene in zgolj v takšnem obsegu, ki je potreben za doseg teh namenov. Vsi podatki so vselej točni in resnični. V kolikor bomo pričeli vaše podatke obdelovati v kak nov namen, ki ni naveden v nadaljevanju, vas bomo o tem dodatno obvestili.

 

Zlasti je zbiranje in procesiranje Vaših podatkov ključno za zagotavljanje naših storitev v primernem obsegu in na primerni ravni kvalitete. Vaše podatke zbiramo in obdelujemo za zasledovanje t.i. legitimnih (upravičenih) interesov našega društva, pa tudi v skladu z vašimi interesi. Pri tem moramo vselej utemeljiti razloge oz. pretehtati naše interese nasproti vašim.

 

Preko zbiranja in obdelave vaših podatkov (denimo vaših gibalnih ovir ali zdravstvenih težav) vam lahko ponudimo vsebine, ki vas zanimajo, poskrbimo, da je vadba prilagojena vašim individualnim lastnostim, ter skrbimo za splošno raven kvalitete naših storitev. Ker nam določeni podatki (denimo obiskanost vadb) namreč veliko povedo o vašem zadovoljstvu z našimi storitvami, nam zbiranje podatkov omogoča, da razširjamo, izboljšujemo in spreminjamo našo ponudbo ter se prilagajamo vašim željam.

 

Vaše podatke seveda zbiramo tudi z namenom trženja in oglaševanja. Tako vas lahko obveščamo o novih ponudbah in vas povabimo k uporabi naših storitev.

 

Vaše podatke lahko v izjemnih primerih zbiramo tudi takrat, ko je to potrebno, da lahko izpolnimo svoje obveznosti po zakonu, ali ko je to potrebno za izvrševanje pogodbe, ki jo imamo s tretjo osebo, če Uredba daje podlago za to. Izjemoma lahko vaše podatke obdelujemo tudi v primeru, ko je potrebno zaščititi vaše življenjske interese, pa niste sposobni podati svoje privolitve ali na podlagi uradnega pooblastila državnih organov, če je obdelava podatkov potrebna v javnem interesu.

 

Navedenim namenom za zbiranje lahko kadarkoli ugovarjate.

 

  1. Komu posredujemo vaše podatke

 

 

  1. Načelo omejitve hrambe

 

Vaše podatke hranimo na način in v obliki, ki omogoča dostop in obdelavo vaših identifikacijskih podatkov zgolj za tisto omejeno količino časa, ki je nujno potrebna za dosego namena, zaradi katerega se vaši podatki zbirajo in/ali obdelujejo.

 

Po poteku tega roka se vaši podatki izbrišejo oz. uničijo.

 

  1. Varnost in pravica do zasebnosti ter pravica do obveščenosti

Naše baze, preko katerih zbiramo, shranjujemo in obdelujemo vaše podatke ter vodimo evidence, so opremljene s primernimi zaščitnimi mehanizmi informacijsko-tehničnega značaja. Tako preprečimo vdore in zlorabo nepooblaščenih oseb, da ne bi tretje osebe, katerim niste podali dovoljenja, dostopale do vaših podatkov ali jih kakorkoli uporabljale. Skrbimo za visoko raven informacijske varnosti, da lahko varno in v skladu z veljavno zakonodajo zbiramo in obdelujemo vaše podatke.

 

Če pride do vdora v baze podatkov in nepooblaščene osebe vseeno dostopijo do vaših podatkov, bomo o tem čim prej (načeloma v roku 72 ur) podrobno obvestili tako vas, kot tudi pristojne državne organe.

 

Naša obveznost je, da zagotovimo varno, transparentno zbiranje in obdelavo podatkov, skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, ki zavaruje vašo pravico do zasebnosti. Pri tem nosimo veliko odgovornost za zagotavljanje vseh vaših pravic, zlasti za zagotovitev varnosti in zasebnosti.

 

S klikom na spodnji gumb voljno, svobodno in izrecno izjavljam, da razumem svoje pravice, kakor so navedene v tem e-mail sporočilu, in sem tako seznanjen/-a s posledico te izjave ter dovoljujem, da lahko Športno društvo PILATES moje pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje ter uporabi za potrebe dejavnosti z namenom vodenja evidenc in obveščanja o aktivnostih društva s tega področja.